Etap 1 - Empatia
Etap 2 - Zdefiniuj Problem
Etap 3 - Pomysły na rozwiązanie
Etap 4 - Prototypowanie
Etap 5 - Testowanie

Empatyzacja

Niezależnie od tego, co tworzysz, praktycznie zawsze to robisz dla kogoś, kto będzie odbiorcą. W firmach – są to klienci bądź użytkownicy produktów czy też usług. Dla sektora publicznego i organizacji pozarządowych są to beneficjanci, czy też osoby / społeczności potrzebujący pomocy. Ale często, chęć pomocy nie idzie w parze z potrzebą pomocy.

empatyzacja design thinking
Pierwszy etap Design Thinking

Prowadząc własną działalność też pomagasz. Twoje usługi bądź produkty mają zaspokajać jakąś potrzebę użytkowników, inaczej nie mieli by po co wydawać pieniędzy na to, co oferujesz. Pomimo najlepszych intencji, nie zawsze to, co sprzedajesz, jest tym, czego Twoi odbiorcy potrzebują. Nawet (praktycznie) ten sam produkt jednej firmy może lepiej zaspokajać potrzeby klientów, niż innej firmy. A to dlatego, że po prostu rozumieją oni lepiej, czego klienci potrzebują.

Aby wiedzieć, jakiej dokładnie pomocy potrzebują Twoi odbiorcy – musisz ich zrozumieć, a zrobisz to najlepiej za pomocą Empatii.