Etap 1 - Empatia
Etap 2 - Zdefiniuj Problem
Etap 3 - Pomysły na rozwiązanie
Etap 4 - Prototypowanie
Etap 5 - Testowanie

Ideacja

Mając już problem jasno określony, możesz zabrać się za jego rozwiązanie. Trzeci etap Design Thinking charakteryzuje się niezmierną kreatywnością i w trakcie jego trwania wymyślasz mnóstwo rozwiązań. Ideacja, albo generowanie pomysłów, wymaga też specjalnego nastawienia umysłowego (o tym w kolejnej lekcji).

generowanie pomysłów design thinking
Trzeci etap Design Thinking

Nie chodzi tylko o to, aby wymyśleć mnóstwo rozwiązań. Chodzi też o to, aby umiejętnie wybrać to, pasujące najbardziej. Proces ideacji tym właśnie się kończy – wyborem zwycięzcy, który przechodzi do kolejnej “rundy”, czyli czwartego etapu Design Thinking.