Etap 1 - Empatia
Etap 2 - Zdefiniuj Problem
Etap 3 - Pomysły na rozwiązanie
Etap 4 - Prototypowanie
Etap 5 - Testowanie

Druga Fala (1980-1990)

Lata 80-te są uważane za drugą falę Design Thinking, w wielkiej mierze dzięki naukowcom takim jak Nigel Cross, Donald Schön i Bryan Lawson. Wiele badań tych czasów zostało przeprowadzonych w obszarze “intuicji” projektantów, ich sposobie myślenia i pobudzania kreatywności. Powstanie wielu technik kojarzonych dziś z myśleniem projektowym można przypisać właśnie temu okresu. 

Nigiel Cross szczególnie koncentrował swoją uwagę na badaniu pracy projektantów, obserwując ich podczas pracy. Opisał on w swoich pracach instynktowne podejście projektantów do rozwiązywania problemów, które, jak Nigiel twierdził, projektanci wyrabiają dzięki “tacie knowledge” albo wiedzy utajonej, zakodowanej w podświadomości na podstawie poprzednich doświadczeń i zdobytej wiedzy.

Donald Schön, natomiast, podkreślał wagę autorefleksji w pracy projektantów. Jego prace naukowe zostawiły ogromny ślad nie tylko na myśleniu projektowych, ale także uczenia się organizacyjnego. Zauważył on łatwość, z którą projektanci przyjmują chaos i nieznane – coś, co przychodzi z trudem każdej przeciętnej osobie.