Etap 1 - Empatia
Etap 2 - Zdefiniuj Problem
Etap 3 - Pomysły na rozwiązanie
Etap 4 - Prototypowanie
Etap 5 - Testowanie

Wyłonienie się Service Design

Pod koniec lat 90-ch Design przeżył kolejną transformację, a raczej postęp, tym razem przenosząc swoją uwagę na usługi. Nie oznacza to, że aplikacja w projektowaniu produktów została zapomniana – wyłoniło się nowe podejście, które pozwoliło na zatarcie granic pomiędzy produktem i usługą. Oba były traktowane jako jedna jednostka, projektowanie której może być wykonanie za pomocą podobnych kroków i metodologii.


 Projektowanie Usług jest dziś oddzielną (aczkolwiek pokrewną) dziedziną, zainteresowanie którą rośnie tak szybko, jak samą metodologią Design Thinking. Service Design implementuje wiele podejść z antropologii i marketingu, aby objąć sobą bardziej obszerne zastosowanie designu. 

Motywem przewodnim jest wspieranie klienta i polepszenie jego doświadczenia, poprzez procesy projektowania organizacyjnego, obejmującego nie tylko doświadczenie samo w sobie, ale również pracowników i szerszą gamę interesariuszy.

Bardziej formalna definicja Service Design, przedstawiona przez Nielsen Norman Group to:

Projektowanie usług to czynność polegająca na planowaniu i organizowaniu zasobów firmy (ludzi, rekwizytów i procesów) w celu:

(1) bezpośredniego polepszenia doświadczenia pracownika oraz

(2) pośrednio doświadczenia klienta.