Etap 1 - Empatia
Etap 2 - Zdefiniuj Problem
Etap 3 - Pomysły na rozwiązanie
Etap 4 - Prototypowanie
Etap 5 - Testowanie

Mapa Modułu 1

Głównym celem pierwszego etapu procesu Design Thinking jest zbudowanie empatii w stosunku do potencjalnych użytkowników Twojego produktu bądź usługi. Empatia ta jest niezbędna, abyś mogła myśleć tak, jak osoby, które mają z Twoich produktów/usług korzystać, zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją i jak możesz im pomóc swoim rozwiązaniem. Empatia to nie to samo, co współczucie. Empatia to umiejętność patrzenia na świat oczami Twojej publiczności.

  • W lekcji Patrz na Produkt Oczami Klienta zrozumiesz proces zbierania informacji, które wykorzystasz do tworzenia empatii wobec użytkownika.
  • Lekcja Wywiady z Użytkownikiem zawiera dokładniejsze wskazówki, dotyczące jednego ze sposobów zbierania informacji, z którym się zapoznasz w zagadnieniach pierwszej lekcji – wywiadów.
  • W ostatniej lekcji skonsolidujesz swoje obserwacje z zespołem, bądź indywidualnie (jeżeli pracujesz sama), tworząc mapę empatii.