Etap 1 - Empatia
Etap 2 - Zdefiniuj Problem
Etap 3 - Pomysły na rozwiązanie
Etap 4 - Prototypowanie
Etap 5 - Testowanie

Mapa Modułu 2

Drugim etapem w procesie Design Thinking, jest Określenie bądź Zdefiniowanie Problemu, czemu się poświęcimy w tym module. Efektem końcowym tego modułu jest sformułowanie wyzwania projektowego (Design Challenge) nazywane Punktem Widzenia.

Etap ten jest napędzany pracą, którą wykonałaś w poprzednim module – na etapie Empatyzacji. Kiedy już rozumiesz swoich użytkowników lepiej i potrafisz wczuć się w ich sytuację, potrzeby i problemy, możesz przekształcić tę empatię w praktyczne stwierdzenie problemu.

Etap Definiowania Problemu jest niezwykle ważny, gdyż w dużej mierze decyduje on o powodzeniu Twojego projektu. Nawet najlepsze rozwiązanie problemu, który został niepopranie zdefiniowany nie przyniesie nikomu korzyści (a Tobie – zysków). Więc poświęcając się definiowaniu problemu, wyznaczasz swój główny cel projektu i wytyczne do designu rozwiązania.

  • W lekcji Jaki Problem Rozwiązujesz, zrozumiesz najważniejsze kroki i założenia tego etapu, a także co ma być jego wynikiem końcowym.
  • Lekcja Przeanalizuj Początkowy Problem prowadzi Cię od tego, jaki problem myślałaś, że chcesz rozwiązać do jego przeformułowania i analizę aby dotrzeć do sedna, co tak właściwie Twój klient potrzebuje i dlaczego ta potrzeba utrzymuje się.
  • Zajmiesz się syntezą swoich odkryć używając szereg narzędzi Design Thinking w lekcji Wstępne Rozwiązanie.
  • Skończysz ten moduł (i drugi etap Deign Thinking) sformułowaniem Punktu Widzenia klienta – wykonalnego stwierdzenia, które będziesz rozwiązywać w kolejnym etapie Design Thinking.