Umiejętność współpracy jako przewaga konkurencyjna w XXI wieku

  • przez
umiejętność współpracy przewagą konkurencyjną

Pewnie słyszałaś o umiejętnościach dla XXI wieku, otóż współpraca jest jedną z nich. Ale czy wiesz, jak współpracować w XXI wieku aby osiągnąć przewagę konkurencyjną? Uważa się, się kobiety mają dużo większe predyspozycje do współpracy niż mężczyźni, którzy stawiają na współzawodnictwo. Czy faktycznie wykorzystujemy cały dostępny nam potencjał, jeżeli chodzi o współpracę? Czy szukamy proaktywnie okazji do kolaboracji i co najważniejsze – czy mamy do niej odpowiedni mindset? Przyszłość biznesu (zarówno jak i rozwoju profesjonalnego) zależy od naszych umiejętności kooperacji. W tym artykule chcę podzielić się niektórymi wskazówkami na ten temat.

Strategia Blue Ocean

Autorzy bestsellera Strategia Błękitnego Oceanu, uczą nas od 2004 roku, jak sprawić, by konkurencja nie miała wobec nas szans. Według autorów, wygranie z konkurencją nie odbywa się poprzez wzmocnione współzawodnictwo, które określają oni Czerwonym (krwawym) oceanem, ale poprzez umiejętność współpracy i odejście od tradycyjnych wzorców. Tradycyjne konkurowanie cechuje się podejściem, że jest tylko jeden rynek i firma może mieć w nim określony udział. Im więcej udziału jednej firmy, tym mniej zostaje do podzielenia między pozostałymi uczestnikami branży. Toczy się więc krwawa walka o ten przysłowiowy kawałek tortu.

Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną w kobiecym biznesie

W Blue Ocean podejście jest zupełnie inne. Zakłada się, że rynek jest ograniczony wyłącznie myśleniem, ale jest możliwość tworzenia nowego rynku lub rozwoju istniejącego. Zyskują na tym nie tylko firmy stosujące tę zasadę, ale również gospodarka i konsumenci. Możemy porównać to do kreowania rynku, rozwoju i dobrobytu. 

Aby zacząć wygrywać dzięki stosowaniu strategii Blue Ocean, najważniejsze jest, aby zmienić swoje nastawienie i sposób myślenia. Przekierowuje to naszą uwagę ze śledzenia, co robi konkurencja na odkrywanie, jakie są nowe niespełnione możliwości. Takie podejście pomaga nam też widzieć współpracę w zupełnie inny sposób i dążyć do rozwijania tej umiejętności na skalę XXI wieku.

“Dawaj i bierz” a umiejętność współpracy

W książce jednego z moich ulubionych autorów, Adama Granta, który jest psychologiem organizacyjnym, możemy znaleźć kolejną wskazówkę do kształcenia odpowiedniego nastawienia myślowego, niezbędnego do umiejętnej współpracy w dzisiejszych czasach. W tej książce, Grant dzieli ludzi w środowisku pracy na dawców, biorców i rewanżystów. Dawcy, to ludzie zawsze chętni pomóc innym, nie oczekując nic w zamian. Ich antyforą są biorcy, zawsze szukający okazji, by skorzystać w każdej sytuacji najbardziej. Mówiąc nawiasie, mi osobiście wydaje się to być regułą w dzisiejszej współpracy. Gdzieś pomiędzy tymi dwoma typami nastawienia znajdują się rewanżyści, osoby, które robią coś dla innych oczekując coś w zamian. Czują oni też obowiązek „odpłacić” z powrotem za przysługi im zrobione.

Umiejętność współpracy wśród kobiet

Możesz pomyśleć, że rewanżyści są w najbardziej korzystnej sytuacji, jeżeli chodzi o ich umiejętność współpracy. Okazuje się jednak, że na skali osiągania długoterminowego sukcesu, znajdują oni się mniej więcej w środku. Biorcy, zawsze dbający o to, by skorzystać najwięcej, wcale nie osiągają największego sukcesu. Plasują oni się mniej więcej na tym samym poziomie, co i rewanżyści. Dawców natomiast możemy znaleźć na obu krańcach – osiągają oni i najmniej sukcesów i najwięcej. Przyczyny podwalające sukces (lub jego brak) wszystkich trzech grup jest zakorzeniony w sposobie i umiejętności nawiązywania i utrzymywania połączeń. Czyli innymi słowami – budowania sieci kontaktów.

Dawcy, którzy osiągali największy sukces, nie ograniczali się wyłącznie do postawy dawania. Dbali oni o to, by przysłowiowy „tort do podziału” zwiększał się i jak najwięcej osób korzystało z ich działań. Poprzez swoje proaktywne zaangażowanie dawcy, znajdujący się na wygrywającym końcu sukcesu, dostawali energię z dawania. Natomiast ci przegrywający, czuli ciągłe wyczerpanie. Więc, aby dawać efektywnie i osiągać sukces, należy podchodzić do dawania z poczuciem sensu i misji dla większego dobra, generując synergiczne wyniki, pomagające wygrać wszystkim. 

Najważniejsza umiejętność dla współpracy przyszłości

Co mają wspólnego Strategia Blue Ocean i nastawienie dawcy do podejścia do współpracy, odpowiedniej dla naszych czasów? Przede wszystkim, chcę podkreślić, że najbardziej potężną umiejętnością w tym wszystkim jest odpowiednie nastawienie, a raczej przestawienie się z dominujących teraz sposobów myślenia do tych przyszłościowych i ich mocne utrwalenie w głowie. 

Łatwym sposobem jest przestawić się z myślenia „Ty z tego skorzystasz bardziej niż ja” do myślenia „Mam więcej korzyści współpracując, niż bez tej okazji do współpracy”.

Jest to odejście od tego, co widzimy sprawiedliwych podziałem, czyli 50/50 albo proporcjonalnie do naszego własnego wkładu. Jest rzadko kiedy osiągalne, co niepotrzebnie powoduje obniżone morale albo niezadowolenie. Pierwszym krokiem jest odejście od myślenia „Ty z tego skorzystasz bardziej niż ja”. Łatwiejszym zamiennikiem jest myślenie „Mam więcej korzyści współpracując, niż bez tej okazji do współpracy”. Kolejnym krokiem jest dostrzeżenie większego obrazu i zidentyfikowania, jak nasz wkład polepsza pozycję większego koła. Choćby naszych klientów czy też gospodarki ogółem. To wszystko Cię wynagrodzi przewagą konkurencyjną.

Kompetencje 21 wieku

Ze względu na postęp technologiczny i zmieniające się wzorce pracy, rządy i instytucje edukacyjne zaczęły rozwijać strukturę niezbędnych umiejętności dla pracowników naszego wieku. Wynikiem tego jest powstanie Struktury Kompetencji XXI wieku i nawet jej wprowadzenie do szkół w Stanach. Uczniowie nie uczą się teraz wyłącznie przedmiotów, ale też umiejętności, które mają je przygotować do pracy w dzisiejszych czasach. Te same umiejętności są niezbędne nam, ale niestety zapominamy o ciągłym dokształcaniu się, co nie oznacza, że będziemy mogły sobie radzić w nowym środowisku już bardzo niedługo. Warto jest więc wykształcić te umiejętności wtedy, kiedy możemy, a nie kiedy musimy.  

Jakie są 4 umiejętności uczenia się w XXI wieku?

Umiejętności uczenia się, zwane też 4C, to są:
Communication, czyli Komunikacja
Collaboration, czyli Współpraca
Critical Thinking, czyli krytyczne / logiczne myślenie
Creativity, czyli twórczość

Jakie są umiejętności Techniczne i Poznawcze XXI wieku?

Information, czyli Informacja (zarządzanie, przetwarzanie)
Media
Technology, czyli Technologia

Jakie są 7 umiejętności życiowych XXI wieku, czyli Life Skills?

Flexibility, czyli Elastyczność
Leadership, czyli Przywództwo 
Initiative, czyli Własna Inicjatywa
Productivity, czyli Produktywność
Social Skills, czyli Umiejętności Socjalne 

Jesteś gotowa do współpracy na miarę XXI wieku? Zapraszam Cię do społeczności Future Woman – zamkniętej przestrzeni dla kobiet, które chcą stworzyć plan na karierę przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *